Právní služby

Význam veřejných zakázek pro naše klienty stále roste, a proto v oblasti právních služeb a komplexního právního poradenství dlouhodobě spolupracujeme s renomovanou advokátní kanceláří JUDr. Marka Poura, která má více jak dvacetiletou praxi v oblasti veřejných zakázek, se zastupováním klientů ve správním soudnictví a při správních řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a disponuje znalostí výkladové a rozhodovací praxe z pohledu regulátora (ÚOHS). Právní služby jsou poskytovány jak zadavatelům veřejných zakázek, tak i účastníkům zadávacího řízení.

V případě, že v u zadávací dokumentace budete potřebovat vytvořit obchodní podmínky nebo návrh smlouvy, garantujeme Vám, že ve spolupráci s advokátní kanceláři JUDr. Marka Poura jsme schopni připravit smlouvu v souladu s právním řádem České republiky. Dodavatelům i zadavatelům zajistíme revizi a připomínkování jejich smluvní dokumentace.