Naše služby

PRO ZADAVATELE ZAJIŠŤUJEME:
 • zadavatelskou činnost v zastoupení zadavatele podle § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
 • administraci všech druhů zadávacích řízení v nadlimitním i podlimitním režimu,
 • administraci zadávacích řízení, kde se jedná o centrální zadávání,
 • administraci veřejných zakázek malého rozsahu,
 • administraci veřejných zakázek, které jsou spolufinancovány z finančních prostředků Evropské unie,
 • zpracování zadávací dokumentace, ale v případě zájmu i smluvních nebo obchodních podmínek,
 • zpracování všech dokumentů po celý průběh zadávacího řízení (protokoly, zprávy, žádosti atd.),
 • vyplnění a zpracování formulářů ve věstníku veřejných zakázek,
 • příjem obálek s nabídkami včetně zajištění celého procesu otevírání obálek,
 • zpracování a vyřízení námitek,
 • zpracování stanovisek v zastupování zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,
 • zajištění veřejných zakázek na nákup elektrické energie a zemního plynu na burze,
 • dodání kompletní dokumentace veřejné zakázky pro archivaci,
 • poradenskou činnost,
 • přednášky nebo školení v oblasti veřejných zakázek.
PRO DODAVATELE ZAJIŠŤUJEME:
 • zpracování nabídky účastníka zadávacího řízení, aby byla v souladu se zákonem,
 • zpracování námitek,
 • zpracování návrhů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
 • poradenskou činnost dodavatelů při zpracování nabídky,
 • přednášky nebo školení v oblasti veřejných zakázek.

Spoluprací s námi budete mít jistotu, že zadávací řízení proběhne bezchybně a v souladu s právními předpisy až do jeho ukončení. A nebo jako účastník zadávacího řízení, že Vaše nabídka je zpracována zcela v souladu se zákonem.