Ceník

Cena našich služeb pro zadavatele veřejných zakázek za administraci výběrového řízení a pro účastníky zadávacího řízení závisí na mnoha faktorech, které jsou pro každé výběrové řízení specifické. Jedná se např. o finanční hodnotu veřejné zakázky, v jakém režimu je zadávána, záleží také na druhu zadávacího řízení, ale i zda je veřejná zakázka financována z dotačních akcí (zde jsou vyšší nároky na jednotlivé úkony). Přihlíží se také i k náročnosti jednotlivé zakázky a množství speciálních požadavků na zadávací řízení.

Orientačně lze stanovit ceny za jednotlivé zakázky následovně:

Druh zadávacího řízení Druh Dotační titul Cena orientačně
Veřejné zakázky malého rozsahu Dodávky, Služby, Stavební práce NE od 10 000 Kč
Veřejné zakázky malého rozsahu Dodávky, Služby, Stavební práce ANO od 20 000 Kč
Zjednodušené podlimitní řízení Dodávky, Služby, Stavební práce NE od 40 000 Kč
Zjednodušený režim Služby NE od 30 000 Kč
Otevřené řízení – podlimitní Dodávky, Služby, Stavební práce NE od 50 000 Kč
Otevřené řízení – nadlimitní Dodávky, Služby, Stavební práce NE od 55 000 Kč
Užší řízení Dodávky, Služby, Stavební práce NE od 55 000 Kč

Ceny za další úkony spojené s problematikou veřejných zakázek, jako je např. zpracování námitek (od 2 000 Kč), zpracování obchodních podmínek (od 3 000 Kč), návrhu na ÚOHS (od 5 000 Kč), zpracování směrnic a další, se účtuje samostatně, pokud tyto služby nejsou součástí balíčku pro zadavatele (např. při výběrovém řízení na poskytovatele služeb administrace veřejných zakázek). U dodavatele si účtujeme za zpracování nabídky od 2 000 Kč (záleží dle složitosti veřejné zakázky).

Naše firma se snaží najít cenu pro zadavatele přívětivou cestou tak, aby veřejné prostředky byly vynaloženy dle zásad veřejné správy, a to hospodárně, efektivně a účelně. V případě Vašeho zájmu Vám sestavíme cenový rozpočet přesně dle Vašich požadavků.