PŘEDSTAVENÍ

Jsme T&M zadavatelská společnost s.r.o., firma jejíž činností je převážně administrace veřejných zakázek pro veřejné zadavatele, a to na území celé České republiky. Nabízíme komplexní zastoupení zadavatelů při výběrových řízení, ať už v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo mimo něj (veřejné zakázky malého rozsahu). Dále v rámci veřejných zakázek poskytujeme služby dodavatelům, kteří se do veřejných zakázek hlásí. Také úzce spolupracujeme s advokátní kanceláři JUDr. Marka Poura, která nám zajišťuje komplexní právní služby ve vztahu k veřejným zakázkám.

Můžete se spolehnout, že za Vás provedeme administraci výběrového řízení zcela bezchybně, kvalitně a v souladu s právními normami až do jeho ukončení. S námi veřejné zakázky zvládnete.

 

                                                       


PŘÍSTUP

Naše společnost garantuje, že veřejné zakázky administrujeme zodpovědně, kvalitně, v nejkratším možném termínu, ale v souladu s právními normami tak, aby měl zadavatel jistotu, že se vyhne sankcím ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kontrolních orgánů a dalším negativním dopadům mnohdy spojených s vrácením financí z dotačních titulů a jiných veřejných prostředků. S námi neriskujete. Kromě znalostí máme i k dispozici právní informační systémy, zajišťující pro nás aktuálnost dotčených právních předpisů.


JAK TO CHODÍ?

Máme celorepublikovou působnost a rádi za Vámi dorazíme na schůzku. Pokud jako zadavatel potřebujete zadat veřejnou zakázku a nejste si jistý postupy nebo sestavením celého zadání, stačí si schůzku s námi sjednat přes telefon nebo přes kontaktní e-mail. Prvních schůzka je spíše informativního charakteru z důvodu seznámení s druhem a specifikací veřejné zakázky a Vašimi požadavky. Následně Vám vytvoříme individuální cenovou nabídku a stanovíme vhodný postup v souladu se zákonem při výběrovém řízení tak, aby zadavatel dosáhl zdárného kvalitního výsledku. Z naší strany lze i zájemci nabídnout námi připravené obvyklé smluvní podmínky k provedení administrace veřejné zakázky, popřípadě není překážkou smluvní podmínky pozměnit. Vy se tak můžete věnovat vedení obce, zatímco zakázka bude dotažena do konce.

I jako dodavatel můžete využít našich služeb. Pokud nemáte zkušenosti s veřejnými zakázkami, ale chtěli byste se do nich přihlásit, stačí s námi sjednat schůzku postupem uvedeným výše a my Vám pomůžeme při sestavení nabídky a s postupy vůči zadavateli během průběhu zadávacího řízení. Zatímco se Vaše firma bude zabývat svojí činností, veškerý postup u veřejných zakázek Vám zajistíme a ušetříme Vás starostí. A bude-li Vaše nabídka ve veřejné zakázce nejvýhodnější, získáte tak  zakázku bez zbytečného běhání kolem a papírování.


KONTAKTUJTE NÁS

Instituce nebo firma